Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies .

Centrum sdílených služeb společnosti LOGEX Solution Center s.r.o.

Název projektu je Centrum sdílených služeb společnosti LOGEX Solution Center s.r.o. (dále jen „SSC LOGEX“). Zkratka SSC představuje zkratku anglického Shared Service Center, tj. ekvivalent českého Centrum sdílených služeb.

Cílem projektu je rozšířit centrum sdílených služeb, které provozuje žadatel, LOGEX Solution Center s.r.o. (dále také „LOGEX SC“ nebo„společnost“), pro mateřskou firmu a další společnosti skupiny LOGEX. Z dlouhodobého pohledu není vyloučeno, že služby budou realizovány také pro externí zákazníky mimo skupinu. Realizací projektu dojde zejména ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity ve skupině LOGEX, což povede ke zvyšování její konkurenceschopnosti a posílení postavení na trhu.

Služby SSC se budou týkat činností zaměřených na oblast vývoje SW a ICT technologií. Realizací projektu bude vytvořeno 27,4 nových pracovních míst na pozicích:

  • Systémový analytik
  • Web Developer
  • DB Developer
  • PHP Developer
  • Java Developer
  • Fullstack Developer
  • Graphic Designer
  • Scrum Master
  • DevOps
  • SW Tester

Vyčlenění služeb souvisejících s vývojem do samostatného centra sdílených služeb umožní zajistit jednotný, efektivní a kontrolovatelný postup při řízení a výkonu agendy vývoje SW pro celou skupinu LOGEX a vyhnout se tak spolupráci s externími dodavateli této služby. Realizace aktivit vývoje SW interně ve skupině je navíc reakcí na poptávku ostatních složek skupiny, které tuto sdílenou službu po některé z vnitřních složek požadují.

Nová pracovní místa nabídnou uplatnění především technicky vzdělaným osobám v oboru IT/Software s vysokoškolským vzděláním. Projekt svým zaměřením plně respektuje pravidla a cíle programu ICT a sdílené služby, jehož cílem je mimo jiné také podpora realizace projektů sdílených služeb s významným mezinárodním účinkem, které povedou ke snižování nákladů procesů a zvyšování efektivity činností.

Cílem společnosti LOGEX SC je rozšířit centrum sdílených služeb, které bude dále přispívat ke snížení celkových nákladů uvnitř skupiny LOGEX, přispěje ke zvýšení efektivity procesů a jejich kvalitě, což v konečném důsledku povede ke zvýšení konkurenceschopnosti celé skupiny.

Typovou aktivitou, která bude v rámci projektu realizována, je zlepšení přístupu MSP k centrům sdílených služeb. Předkládaný projekt a jeho výsledky jsou tedy plně v souladu s Národní RIS3 strategií, respektive se strategickým cílem E.2.1 Vyšší využívání ICT v podnikání (str. 142 Národní RIS3 strategie). Realizace projektu umožní skupině žadatele využívat centrum sdílených služeb, čímž dojde k zefektivnění procesů vývoje SW, a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Klienti rozšiřovaného centra (ostatní složky skupiny LOGEX) nemají a nebudou mít jako svoji hlavní podnikatelskou činnost činnosti poskytované rozšiřovaným centrem, protože dlouhodobou strategií skupiny je uvedené služby koncentrovat do brněnské pobočky (žadatel o dotaci). Ostatní složky skupiny se dlouhodobě zaměřují na poskytování analýz dat v oblasti zdravotnictví a přímý kontakt se zákazníkem.

Centrum sdílených služeb společnosti LOGEX Solution Center s.r.o.

Naše příspěvky z Instagramu